Tمثل Tree (درخت)

وسایلی که نیاز داریم: طرح حرف T(طرح را میتوانید از لینک زیر پرینت کنید) http://www.crystalandcomp.com/wp-content/uploads/2013/08/T-is-for-Tree-pattern.pdf مربع های کوچک سبز رنگ

ادامه

Oمثلoctopus (هشت پا)

وسایلی که نیاز داریم: طرح حرف O  و هشت طرح دیگر برای پاهای اختاپوس (میتوانید طرح را ازلینک زیر پرینت

ادامه