Tمثل Tree (درخت)

وسایلی که نیاز داریم: طرح حرف T(طرح را میتوانید از لینک زیر پرینت کنید) http://www.crystalandcomp.com/wp-content/uploads/2013/08/T-is-for-Tree-pattern.pdf مربع های کوچک سبز رنگ

ادامه

R مثل Rainbow (رنگین کمان)

وسایلی که نیاز داریم :  طرح حرف R (طرح را میتوانید از لینک زیر پرینت کنید) چسب ماتیکی http://www.crystalandcomp.com/wp-content/uploads/2013/08/R-is-for-rainbow-pattern.pdf پنبه

ادامه

Oمثلoctopus (هشت پا)

وسایلی که نیاز داریم: طرح حرف O  و هشت طرح دیگر برای پاهای اختاپوس (میتوانید طرح را ازلینک زیر پرینت

ادامه

N مثل Night(شب)

وسایلی که نیاز داریم: طرح حرفN(طرح را میتوانید از لینک زیر پرینت کنید) http://www.crystalandcomp.com/wp-content/uploads/2013/07/Letter-N-Pattern.pdf کاغذ سفید رنگ بزرگ برای پس

ادامه

M مثل Mouse (موش)

وسایلی که نیاز داریم: حرف M که بر روی مقوای قهوه ای برش زده ایم. دو  دایره مقوایی برای گوش

ادامه

K مثل king (شاه)

وسایلی که نیاز داریم : ماژیک سنگ هایی که براق و به شکل جواهر هستند یا پولک ( سنگ ها

ادامه

دیوارها را زیباتر کنیم

فرزند شما اگر حدود سه تا پنج سال داشته باشد برش زدن با قیچی دیگر برایش دشوار نیست. کاری که

ادامه

L مثل Lamp (چراغ)

وسایلی که  لازم داریم: کاغذ سفید چسب ماتیکی ماژیک مداد رنگی یا گواش و قلمو طرح بریده شده L  روی

ادامه

J مثلJellyfish ( چتر دریایی )

وسایلی که نیاز داریم : آبرنگ یا گواش قلم مو دو عدد چشم عروسک کاغذ رنگی برای زیر طرح طرح

ادامه

I مثل Ice Cream (بستنی)

وسایلی که نیاز داریم: کاغذ سفید برای زیر کار ۳ عدد دکمه ی قرمز ماژیک چسب ماتیکی طرح های زیر

ادامه