احساس های من

شناخت احساسات درونی خود و دیگران از مولفه های مهم هوش هیجانی محسوب می شود. وقتی کودکتان بتواند حس شادی، غم، عصبانیت، ترس و… را تشخیص دهد، رفتار درستی در مواقع هر کدام از این هیجانات نشان خواهد داد. او می تواند از حالت چهره دیگران متوجه احساس درونی آنها شود. کاردستی امروز فرصت مناسبی است تا با درست کردن صورتکهایی با حالات مختلف شاد، غمگین، متعجب و… با فرزندتان درباره این موضوع صحبت کنید.

آنچه نیاز دارید:

مقوا ضخیم سفید و رنگی

پونز

شروع کنید:

هر مرحله که مربوط به رسم و برش زدن است با توجه به سن کودک و توانایی هایش به او واگذار کنید و اگر نمی تواند او را یاری کنید و یا خودتان انجام دهید. نتیجه کار می تواند یک وسیله خوب آموزشی باشد.

بر روی مقوا سفید دایره ای رسم کرده و برای صورت برش بزنید.

اشکال مختلف هندسی را بر روی مقوا رسم کرده و برش بزنید. دو مستطیل برای ابروها، دو دایره برای گونه ها، مثلث برای بینی، نیم دایره برای دهان و …نام هر شکل را به او بگویید.

دایره صورت را به فرزندتان نشان دهید و از او بخواهید اجزای صورت را بر روی آن بچیند. فرزند شما می تواند این کار را درست انجام دهد؟

p1

او می تواند نام اشکال هندسی را که حالا تشکیل یک چهره داده اند بگوید؟

با پونز اجزا صورت را نصب کنید اما نه محکم تا قابل حرکت و چرخاندن باشند. گونه ها چون تغییری نمی کنند می توانید آنها را با هر روشی که ممکن است محکم کنید.

p2

از فرزندتان بخواهید چهره یک فرد شاد ، غمگین، عصبانی و یا متعجب را بسازد. با او درباره موقعیتهایی که انسان چنین احساسی دارد صحبت کنید. از او بپرسید در این مواقع چه باید کرد؟

p3

تصویر زیر را به فرزندتان نشان دهید او می تواند حالت هر چهره را درست تشخیص دهد؟

p4

اگر در مرحله قبل با کمک شما و تصویر توانسته حالت ها را بشناسد حال از او بخواهید چهره های مختلف را درست کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا معادله امنیتی را وارد کنید. *