گواش و گوش پاک کن

حدس اینکه کودک با دیدن رنگ و گوش پاک کن چه کاری انجام می دهد دشوار است. از آنجاییکه هر کودک منحصر به فرد است نوع کار او با این ابزار نیز مختص خود اوست. هر کودک به روش خود می خواهد کشف کند. بنابراین نباید هیچ هدایتی برای کار صورت بگیرد. امتحان کنید رنگ و گوش پاک کن را مقابل فرزندتان بگذارید و بدون توضیح و راهنمایی مشاهده کنید چه میکند.

انچه نیاز دارید:

گوش پاکن

رنگ

مقوا و کاغذ

شروع کنید:

گوش پاک کن و رنگ را با کاغذ بر روی میز بگذارید. اجازه دهید فرزندتان این تکنیک نقاشی را بدون هدایت شما خودش کشف کند.

۱

بعد از آنکه کودک ابزارش را به روش خود شناخت شروع به نقاشی می کند ولی ممکن است فقط با گوش پاک کن بر روی کاغذ ضربه بزند و شاید با کشیدن خطوط آغاز کند.

۲

به او پیشنهاد دهید دو گوش پاک کن را به دست بگیرد و کار کند. اگر خواست اجازه دهید با تعداد بیشتری گوش پاک کن هم امتحان کند.

۳

او بعد از اینکه رنگ بازی با این روش جدید را تجربه کرد برای کشیدن شکل خاصی تلاش می کند؟ او را به رسم شکل خاصی تشویق نکنید چون هدف ما نقاشی با موضوع مشخصی نیست فقط فرآیند کار مهم است.

۴

اگر فکر می کنید کودک از انجام کار خسته شده است برای امروز کافی است. روز دیگری کار را با درست کردن چیزی با گوش پاک کن ادامه دهید. فرزندتان را تشویق کنید تا فکر کند با گوش پاک کن ها چه چیزی می توان درست کرد.

۵

ابزاری مانند چسب، مقوا،رنگ و… در اختیارش بگذارید. در تصویر کودک یک حرف الفبای انگلیسی درست کرده است کودک شما چه چیزی درست می کند؟

۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا معادله امنیتی را وارد کنید. *